Công Trình Đã Thực Hiện

Biệt Thự Villa Nam Hồ

Biệt Thự
VILLA NAM HỒ

Project Info

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Phương Thu
  • Địa điểm: Nam Hồ - Phường 11 – Đà Lạt
  • Diện tích đất: 11.8m x 21.5m
  • Diện tích xây dựng: 7.2m x 13.4m
  • Gói thầu: Phần Thô & Hoàn Thiện
  • Thời gian hoàn thành: 06 tháng
  • Xây dựng: 2021

Video thi công biệt thự Villa Nam Hồ