07/09/2019 | 242 |
0 Đánh giá

Căn nhà phố của người bạn rất yêu cây xanh, Nhiệm vụ thiết kế đơn giản là tạo ra nhiều khoản cây xanh .Thế là chúng tôi bắt đầu thiết kế ...
Team thiết kế : kts Trần Như Sơn , kts Trịnh Văn Tình

 


(*) Xem thêm

Bình luận