Công Trình Đã Thực Hiện

Nội Thất

Tùy thuộc vào thiết kế, chất liệu nội thất, thương hiệu của thiết bị,... Căn cứ vào những yếu tố trên cộng với khả năng đầu tư từ khách hàng chúng tôi sẽ đưa ra một dự toán chi tiết.
Xây Dựng Phần Thô
Đây là đơn giá khái toán sức đầu tư, tùy thuộc vào hồ sơ thiết kế, tổng diện tích sàn xây dựng, vị trí thi công. Trên thực tế phải căn cứ theo bản vẽ thiết kế được duyệt để bốc tách dự toán lúc đó sẽ cung cấp cho khách hàng đơn giá chính xác
Chi tiết
Hoàn Thiện
Tùy thuộc vào hồ sơ thiết kế, chủng loại vật tư hoàn thiện, thương hiệu nhà cung cấp... Thông thường chúng tôi sẽ dựa vào những điều kiện trên kết hợp với sức đầu tư từ khách hàng sau đó sẽ đưa ra một dự toán chi tiết phù hợp với mong muốn của khách hàng.
Chi tiết