Công Trình Đã Thực Hiện

Biệt Thự Valora

Biệt Thự Valora

Project Info

•    Chủ đầu tư: Phạm Cao Cường
•    Địa điểm: M16 Valora Fuji - Quận 9 – HCM
•    Diện tích đất: 13m x 13m
•    Diện tích xây dựng: 18.5m x 8m
•    Gói thầu: Hoàn thiện và nội thất
•    Thời gian hoàn thành: 04 tháng
•    Xây Dựng: 2019

Hình ảnh thi công biệt thự Valora